ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

astrotalk-mini-logo

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 1 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸೆಟ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲದಿಂದ, 11, 22 ಮತ್ತು 33 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಚಾಲ್ಡಿಯನ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಶೇಷ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸುತ್ತ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಶಕ್ತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸ್ವತಃ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 1 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂಕಿಯು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಾಗ, ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆವರ್ತನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ- ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವುದು? ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು ಜೀವನ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅದೇ ಎರಡು ಅಂಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ- 11, 22, ಮತ್ತು 33. 44, 55, 66, 77, 88 ಮತ್ತು 99 ನಂತಹ ಇತರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಆವರ್ತನವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಓದಿ.

ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 11: ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಆತ್ಮಗಳು

ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ರೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಳನೋಟವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಲೌಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಸಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಜೀವಿಗಳು. ಅವರು ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ರೊಂದಿಗಿನ ಜನರು ಟ್ರಿನಿಟಿಯ ಬಲವಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ- 2/1/1. ಈ ಜನರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವರ್ಚಸ್ವಿ ಜನರು, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಜನರು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಲು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನೈತಿಕತೆಯು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಜನರು ಸೊಕ್ಕಿನ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ್ವಭಾವವು ಅವರನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತಪ್ಪು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ಧೂಮಪಾನ, ಸಿಗರೇಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ರೊಂದಿಗಿನ ಜನರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತ ಪಾಲುದಾರರು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಜನರು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 2, 4, 6 ಮತ್ತು 8 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ನೊಂದಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು 11 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 22: ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್

ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 22 ರ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳು. ಈ ಜನರು ತಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಚ್ಚು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಾಧಿಸಲು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಂದಿಗೂ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜನರು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಆಳವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ- 2, 4, ಮತ್ತು 11. 2 ಮತ್ತು 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ, ಅವರು 11 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಲವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಜನರು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಎದುರಿಸಲು ಕಷ್ಟ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅವರು ಬೇಗನೆ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 22 ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರು ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಇತರರನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಈ ಜನರು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 22 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಲಗತ್ತುಗಳ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸೇರಿದಾಗ, ಈ ಜನರು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 22 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀವನ ಪಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 4, 6, 7, 8 ಮತ್ತು 9 ರೊಂದಿಗಿನ ಜನರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 22 ರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರು ಜೀವನ ಮಾರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ 22 ರೊಂದಿಗಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. .

ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 33: ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೋಧಕರು

ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 33 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರನ್ನು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ಈ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಜನರು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಚಸ್ವಿ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಜನರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿಸಲು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಜನರ ಋಣಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಣಯಿಸುವವರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕರು ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಈ ಜನರು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸಿದಾಗ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 33 ರೊಂದಿಗಿನ ಜನರು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ದುರ್ಬಲ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಹೊಗಳುವುದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಜನರು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ-ವಿನಾಶಕಾರಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಜನರು ಪರಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೊರೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಯಾರನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 33 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ದಯೆ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಅವರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸೆಳವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀವನ ಪಥ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 2 ಮತ್ತು 9 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 33 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು 33 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರನ್ನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ವಿವರವಾದ ಮುನ್ನೋಟಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಅಥವಾ ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ.

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ 2023 ಆಸ್ಟ್ರೋಟಾಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. (Formerly Codeyeti Software Solutions Pvt. Ltd.) ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ