ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್ ಓದುವಿಕೆ

astrotalk-mini-logo

ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಹಾದಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಕೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್ ಓದುವಿಕೆ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 78 ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಡೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ - ಮೇಜರ್ ಅರ್ಕಾನಾ ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ಅರ್ಕಾನಾ.

ಮೇಜರ್ ಅರ್ಕಾನಾ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಮೇಜರ್ ಅರ್ಕಾನಾ ಕಾರ್ಡ್ ಓದುವಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತ್ಮದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೈನರ್ ಅರ್ಕಾನಾ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಭವಿಸುವ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಜೀವನದ ಆಳವಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಭಾಗವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೈನರ್ ಅರ್ಕಾನಾ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅದು ಭೂತಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಕಾನಾ ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು

"ಆರ್ಕೇನ್" ಪದದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಇದು 22 ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಡೆಕ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್ ಓದುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಕಾನಾಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದು. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದವರೆಗೆ, ಈ ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಭೌತಿಕದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಇದು ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರ್ಖನೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಅವರು ಮಾನವರ ಕಥೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಮೈನರ್ ಅರ್ಕಾನಾ ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಕಾನಾ ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಸಣ್ಣ ಅರ್ಕಾನಾ ಟ್ಯಾರೋ ಡೆಕ್‌ಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಈ ಟ್ಯಾರೋ ಡೆಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಶ್ಚಿತಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್ ಓದುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.ಈ ವರ್ಗದ ಟ್ಯಾರೋ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ತೀರ್ಪು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈನರ್ ಅರ್ಕಾನಾ ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ - ವಾಂಡ್‌ಗಳು, ಪೆಂಟಕಲ್ಸ್, ಕತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್‌ಗಳು. ಈ ಡೆಕ್‌ಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಕೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ: ಪುಟಗಳು, ನೈಟ್ಸ್, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ವಿವರವಾದ ಮುನ್ನೋಟಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಅಥವಾ ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ.

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ 2023 ಆಸ್ಟ್ರೋಟಾಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. (Formerly Codeyeti Software Solutions Pvt. Ltd.) ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ