ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4

astrotalk-mini-logo

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4: ಅರ್ಥ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು

ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಿನ 14, 22 ಮತ್ತು 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ರಾಹು ಗ್ರಹ (ಚಂದ್ರನ ಉತ್ತರ ನೋಡ್) ಆಳುತ್ತದೆ. ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾದ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಲೌಕಿಕ ಅಧಿಕಾರ, ಅಧಿಕಾರ, ರಾಜತ್ವ, ಆಡಳಿತ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಹುವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಲವು ಇತರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಜನರನ್ನು ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹದಿಂದ ಆಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯು ನಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರ ನಂತರ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಅತ್ಯಂತ ಗೋಚರಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಶಾವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಅವರು ವರ್ಕಹಾಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕೆಲಸಗಾರ ಜೇನುನೊಣಗಳು. ಈ ಜನನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಕರು. ಈ ಜನರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಅವರ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಅವರ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಇತರ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಹೋಲುತ್ತವೆ; ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಇತರರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಇದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಋಣಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ, ಮೊಂಡಾದ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಹಿರ್ಮುಖಿಗಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಟೀಕಿಸುವ ವಿಪರೀತ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರು ಜಾಗರೂಕ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅವರು ಹಣ-ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಜನರು ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯಗಾರರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವವರೂ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳವರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಲಿಯುವವರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು.

ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ 4

ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಜನರೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾನೂನು, ವಿಜ್ಞಾನ, ಕೃಷಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಶಸ್ಸು-ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠಾವಂತ, ಅವರು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಲ್ಲ.

ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಗಳು ಅವರು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್‌ಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ಬಹುತೇಕ ಯಾವುದಾದರೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮನಸ್ಸು ಹೊಳೆಯುವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅವರು ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಅವರು ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಟಿ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇತರ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 4

ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅವರು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಬೇರೂರಿದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯು ಅವರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾವೋದ್ರೇಕ ಮತ್ತು ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಯು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸದ್ಗುಣವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 5, 6 ಮತ್ತು 8 ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಹಸದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ 4 ಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ಅಥವಾ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಏನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನವು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು.

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
 • ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಜನರು ಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕನಸಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ನಂಬಲರ್ಹರು, ನಿಷ್ಠಾವಂತರು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಅವರು ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಗಾರರು. ಸಮಯಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಸಂಖ್ಯೆ 4 ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರಾಗುತ್ತಾರೆ.
 • ಈ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು. ಅವರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇತರ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇತರರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
 • ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂದಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಗುಂಪುಗೂಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಬಹುದು.
 • 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ನಾಣ್ಯದ ಎದುರು ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವ ಮತ್ತು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು
 • ಅವು ಬಗ್ಗದ, ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಹಠಮಾರಿ. ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಬಹುದು.
 • ಈ ಜನರ ಮತ್ತೊಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯವೆಂದರೆ ಅವರು ಕಡಿಮೆ-ಕೋಪ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
 • ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಗಂಭೀರವಾದ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜೀವನದ ಆನಂದವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಅವರ ಪ್ರಕಾರವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಇದು ಅವರ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
 • ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರಬಹುದು. ಅವರು ತುಂಬಾ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
 • ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಡನಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಇತರರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಅದೇ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ರತ್ನ

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಜನರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಅವರು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮುಚ್ಚಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಕಲಿಯಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ಅದೃಷ್ಟದ ರತ್ನಗಳು ಗೋಮೆಡ್ ಮತ್ತು ಹೆಸ್ಸೋನೈಟ್. ಅವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಲಿ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಂಪು ಛಾಯೆಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ವಿವರವಾದ ಮುನ್ನೋಟಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಅಥವಾ ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ.

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ 2023 ಆಸ್ಟ್ರೋಟಾಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. (Formerly Codeyeti Software Solutions Pvt. Ltd.) ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ