ರಾಶಿಚಕ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಪ್ರೀತಿ, ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು

0201
ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಮೇಷಾ

ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

70% Complete
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಕಾಡಿನ ಬುಲ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಮೊಂಡುತನದವರು, ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಎರಡು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರಳವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಬಂಧದ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

ಲೈಂಗಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

70% Complete
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು (ಅವರ ಲೈಂಗಿಕ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ) ಕರುಳು ಮತ್ತು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮೇಷ ಎರಡೂ ಬಹಳ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಾಳೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಬಂದಾಗ, ಹಿಂದಿನವರು ತಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಅಂತಹ ಬಂಧಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 'ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು' ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ್ನೇಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

70% Complete
ಮೇಷ ರಾಶಿಯು ಬಹಿರ್ಮುಖಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಎಂದು ಕಣ್ಕಟ್ಟು, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯು ಕಠಿಣ ಅಂತರ್ಮುಖಿ. ಎರಡು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹದ ಬಂಧವು ಸಮತೋಲನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯು ತಮ್ಮ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮೇಷ ರಾಶಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂವಹನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

70% Complete
ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಮೇಷ ಎರಡೂ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಮಾನವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತುಂಬಾ ಹಠಮಾರಿ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯು ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವುದೇ? ಸರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಬಡಿದಂತಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸುಲಭ. ಹೇಗಾದರೂ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ, ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಗಂಟಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಬಂಧ ಸಲಹೆಗಳು

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮೇಷವನ್ನು ಮಂಗಳನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರ, ಒಂದು ಗ್ರಹವಾಗಿ, ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಎರಡು ಚಿಹ್ನೆಗಳ ನಡುವೆ ಇಂದ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದ ಸ್ವಾಮ್ಯಸೂಚಕತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಎರಡು ಚಿಹ್ನೆಗಳ ನಡುವೆ ವಿಷಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಸಂಬಂಧವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ಮೇಜಿನ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ತರುವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ.

ನೀವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ?

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ

ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಮೇಷಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ?

ಪೂರಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸೇವೆಗಳು

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ 2023 ಆಸ್ಟ್ರೋಟಾಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. (Formerly Codeyeti Software Solutions Pvt. Ltd.) ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ