ವೃಶ್ಚಿ ಇಂದು ಪ್ರೀತಿ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

banner

ವೃಶ್ಚಿ ಇಂದು ಪ್ರೀತಿ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

According to today’s love horoscope, You make it a point not to have a complaining attitude towards your partner. Your attitude and Excessive nagging can be a reason for your partner’s recent restraint towards you. Instead, You try to bring some compassion to the relationship by asking what your partner likes and dislikes. Remember, action speaks louder than words, so try to show your love, instead of talking too much with your partner. At the end of the day, there will be memorable moments in the family and Family members will be happy for you . 

ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ವಿವರವಾದ ಮುನ್ನೋಟಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಅಥವಾ ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ.

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ 2022 ಕೋಡ್ ಯೇತಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ