ಶನಿ ಮಂತ್ರ - Shani Mantra

astrotalk-mini-logo

ಶನಿ ಮಂತ್ರ: ಅರ್ಥ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಪಠಣ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು

ಶನಿಯು ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ದೇವರು. ಅವನು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಶನಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಕರ್ಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಭಯಾನಕ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಶನಿಯು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರತಿ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏಳೂವರೆ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಏಳುವರೆ ಶನಿಯ ಯುಗವು ಈ ಕಾಲಮಿತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹೆಸರು. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಅವಧಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಅವಧಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಪೀಡಿತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಏಳುವರೆ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಶನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿದೇವನು ಎಲ್ಲಾ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅವನು ಸೂರ್ಯದೇವನ ಮಗ. ಶನಿದೇವನ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಶನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶನಿ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶನಿದೇವನು ಬಹುಪಾಲು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವನನ್ನು "ಧರ್ಮದ ಅಧಿಪತಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಥವಾ "ಕರ್ಮ" ನಡೆಸಿದರೆ, ಶನಿದೇವನು ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಜನರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ "ಅವನು" ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶನಿ ದಶಾ (ಏಳೂವರೆ ಶನಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಶನಿ ದೇವನನ್ನು ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ, ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜನರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಶನಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶನಿ ದೇವರು ಯಾರನ್ನೂ ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಶನಿ ಮಂತ್ರ - Shani Mantra

ಶನಿ ಮಂತ್ರ: ಅದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

ಶನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಏಳುವರೆ ಶನಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವನ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಶನಿದೇವನ ಇತರ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮದ ಜಾಗತಿಕ ನಿಯಮವು ಶನಿ ದೇವನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬನು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಶನಿದೇವನು ಅವನನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ದಯೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಅವನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶನಿ ದೇವನು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶನಿ ದೇವನನ್ನು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಭಗವಂತ ಎಂದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶನಿ ದೇವನ ನ್ಯಾಯ ತತ್ವವು ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಶನಿ ದೇವನ ಪ್ರಭಾವವು ಹೃದಯ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಇತರ ಅಂಶಗಳಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಒಳ್ಳೆಯತನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರೆ ಶನಿದೇವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಶನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಅಥವಾ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸರಳವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಶನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶನಿದೇವನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ಶನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಜನರು ಶನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು.

 • ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾಗಿ, ಒಬ್ಬರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶನಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ.
 • ಶನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಎರಡೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಪಿಸಬೇಕು. ಶನಿವಾರದಂದು ಪಠಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ದಿನಕ್ಕೆ 108 ಬಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕಡು ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಣಗಳು ಶನಿ ದೇವನಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
 • ಶನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಮೊದಲು, ಶಾಂತವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ಶನಿದೇವನ ವೈಭವೋಪೇತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಾನಸಿಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ತದನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅಚಲವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಠಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಶನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬಹುದು.
 • ಹನುಮಂತನ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಶನಿದೇವನು ತೃಪ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ದೇವನು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾನೆ.
 • ಶನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಕೀಲರ ಕೃಪೆಯ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಂಬಲರ್ಹ, ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು.

ಪ್ರಮುಖ ಶನಿ ಮಂತ್ರಗಳು

1. ಶನಿ ಮಹಾ ಮಂತ್ರ

ಶನಿ ಮಹಾ ಮಂತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶನಿದೇವನು ತನಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯ ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅವನ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿ ಮಹಾ ಮಂತ್ರವು ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಮಹಾ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಶನಿ ದೇವರ ಹಿತಕರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಶನಿ ಮಹಾ ಮಂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ -

ನೀಲಾಂಜನಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಮ್‌।

ಛಾಯಾಮಾರ್ತಣ್ಡ ಸಮ್ಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಮ್‌।

Nilanjana samabhasam raviputram yamagrajam

Chaya martanda sambhutam tam namami shaishcharam

ಅರ್ಥ - ಅವನು ನೀಲಿ ಆಕಾಶದ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಅವನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ನೆರಳು ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು. ಆಜ್ಞಾ ದೇವತೆಯಾದ ಶನಿದೇವನ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.'

ಶನಿ ಮಹಾ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳು
 • ಶನಿದೇವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಶನಿ ಮಹಾ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮಹಾ ಮಂತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
 • ಮಹಾ ಮಂತ್ರವು ಶನಿ ದೇವನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಪಠಿಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಲುಗಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪಠಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ.
 • ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶನಿ ದೇವ ಎಂದಿಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲದ ಯಾವುದೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾ ಮಂತ್ರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
 • ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಕ್ರದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಯಾರೂ ನಿರೋಧಕರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಂತ್ರವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಶನಿ ಮಹಾ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ
ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪಠಿಸಬಹುದು 108 ಬಾರಿ
ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಪಠಿಸಬಹುದು? ಎಲ್ಲರೂ
ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ

2. ಶನಿ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ

ವೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೀಜ ಮಂತ್ರವು ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರವು "ಮನುಷ್ಯ" ಮತ್ತು "ತ್ರಾ" ಎಂಬ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿಂದೂ ಪದವಾಗಿದೆ, ಇದರರ್ಥ ಕ್ರಮವಾಗಿ "ಚಿಂತನೆ" ಮತ್ತು "ಉನ್ನತಗೊಳಿಸು". ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಶನಿ ಭಗವಂತನು ಭಯವು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಜೀವನವನ್ನು ಅಷ್ಟೇನೂ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ನಡೆಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಜೀವನವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯುವ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಬೀಜದ ಮಂತ್ರವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಯವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಶನಿ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ:

ಓಂ ಪ್ರಾಂ ಪ್ರೀಂ ಪ್ರೌಂ ಸಃ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ॥

“Om praam preem praum sah shanayishraya namah.”

ಅರ್ಥ - 'ಶನಿ ದೇವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನರಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ.'

ಶನಿ ಬೀಜ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
 • ಶನಿ ಬೀಜ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶನಿಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು.
 • ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅಥವಾ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಶನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು ಒಬ್ಬರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಶನಿ ಬೀಜ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಶನಿ ಬೀಜ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯ ಭಾವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 • ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕರ್ಮದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶನಿ ಬೀಜ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಸಂಜೆ
ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪಠಿಸಬಹುದು ಕಪ್ಪು ಗೋಮೇಧದ ಜಪ ಮಾಲೆಯ ಮೇಲೆ 108 ಬಾರಿ
ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಪಠಿಸಬಹುದು? ಎಲ್ಲರೂ
ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭಗವಂತ ಹನುಮಂತನ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ

3. ಶನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಶನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ಶನಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಪ್ರಬಲ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ, ಇವು ಶನಿ ನವಗ್ರಹದ ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಶನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಏಳೂವರೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಜಾತಕದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಶನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ರಾಶಿಚಕ್ರದಿಂದ ಶನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ:

॥ ಓಂ ಕಾಕಧ್ವಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಮನ್ದಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ ॥

Om kaakadhwajaaya vidmahae khadga hastaaya dheemahi tanno mandah prachodayaat

ಅರ್ಥ - ಓಂ, ತನ್ನ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಿ, ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದವನನ್ನು ಮತ್ತು ಶನೀಶ್ವರನು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿ.

ಶನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳು
 • ಶನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ಶನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಶನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಮಂತ್ರವು ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಶನಿಯು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಪದವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
 • ಶನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ತಾಳ್ಮೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಶನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪಠಿಸಬಹುದು 108 ಬಾರಿ
ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಪಠಿಸಬಹುದು? ಎಲ್ಲರೂ
ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈಶಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು

4. ಶನಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ

ಶನಿ ದೇವ ನ್ಯಾಯಯುತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಯಾರೂ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಶಿವನು ಸಹ ಈ ನೈತಿಕತೆಯ ದೇವರಿಂದ ಅವನ ತಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಶನಿದೇವನು ವಾರದ ಏಳನೇ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ನಾಟಕೀಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಶನಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಪಠಿಸಿ. ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಶನಿದೇವನ ಅನುಗ್ರಹವು ಎಲ್ಲಾ ನೋವು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಶನಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ:

ಓಂ ಶಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ॥

Om Sham Shanaiscaryaye Namah

ಅರ್ಥ - ಶನಿವಾರದ ಕತ್ತಲಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಶನಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳು
 • ಶನಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏಳುವರೆ ಶನಿ ಹಂತದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
 • ನೀವು ನಿರುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಪಠಣವು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಗಮನ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಶನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಜಪ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಶನಿದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಶನಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪಠಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.
ಶನಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ
ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪಠಿಸಬಹುದು 108 ಬಾರಿ
ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಪಠಿಸಬಹುದು? ಎಲ್ಲರೂ
ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭಗವಂತ ಹನುಮಂತನ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ
ಶನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಾಭಗಳು
 • ನಿಮ್ಮ ಶನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಮನದಿಂದ ಪಠಿಸಿ. ಇದು ಶನಿದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಶನಿ ಮಂತ್ರ ಪಠಣವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.
 • ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏಳೂವರೆ ಶನಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಮಂತ್ರವು ಶನಿದೇವನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
 • ಶನಿ ಮಂತ್ರವು ಬೌದ್ಧಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಶನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಜೀವನದ ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಶನಿವಾರದಂದು, ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
 • ಒಬ್ಬರ ದೇಹವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು

ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಂತ್ರಗಳು - Mantras for success

ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಂತ್ರಗಳು - Mantras for success

ದೇವಿ ಚಂದ್ರಘಂಟ ಮಂತ್ರ - Devi Chandraghanta Mantra

ದೇವಿ ಚಂದ್ರಘಂಟ ಮಂತ್ರ - Devi Chandraghanta Mantra

ಶಬರ ಮಂತ್ರ - Shabar Mantra

ಶಬರ ಮಂತ್ರ - Shabar Mantra

ಸಾಯಿ ಮಂತ್ರ - Sai Mantra

ಸಾಯಿ ಮಂತ್ರ - Sai Mantra

ಕಾಳಿ ಮಂತ್ರ - Kali Mantra

ಕಾಳಿ ಮಂತ್ರ - Kali Mantra

ಬಟುಕ ಭೈರವ ಮಂತ್ರ - Batuk Bhairav Mantra

ಬಟುಕ ಭೈರವ ಮಂತ್ರ - Batuk Bhairav Mantra

ಕಾಲ ಭೈರವ ಮಂತ್ರ - Kaal Bhairav Mantra

ಕಾಲ ಭೈರವ ಮಂತ್ರ - Kaal Bhairav Mantra

ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರ - Shakti Mantra

ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರ - Shakti Mantra

ಪಾರ್ವತಿ ಮಂತ್ರ - Parvati Mantra

ಪಾರ್ವತಿ ಮಂತ್ರ - Parvati Mantra

ಬೀಜ ಮಂತ್ರ - Beej Mantra

ಬೀಜ ಮಂತ್ರ - Beej Mantra

ಓಂ ಮಂತ್ರ - Om Mantra

ಓಂ ಮಂತ್ರ - Om Mantra

ದುರ್ಗಾ ಮಂತ್ರ - Durga Mantra

ದುರ್ಗಾ ಮಂತ್ರ - Durga Mantra

ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮಂತ್ರ - Katyayani Mantra

ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮಂತ್ರ - Katyayani Mantra

ತುಳಸಿ ಮಂತ್ರ - Tulsi Mantra

ತುಳಸಿ ಮಂತ್ರ - Tulsi Mantra

ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ - Maha Mrityunjay Mantra

ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ - Maha Mrityunjay Mantra

ಶಿವ ಮಂತ್ರ - Shiva Mantra

ಶಿವ ಮಂತ್ರ - Shiva Mantra

ಕುಬೇರ ಮಂತ್ರ - Kuber Mantra

ಕುಬೇರ ಮಂತ್ರ - Kuber Mantra

ರುದ್ರ ಮಂತ್ರ - Rudra Mantra

ರುದ್ರ ಮಂತ್ರ - Rudra Mantra

ರಾಮ ಮಂತ್ರ - Ram Mantra

ರಾಮ ಮಂತ್ರ - Ram Mantra

ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲ ಮಂತ್ರ - Santan Gopal Mantra

ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲ ಮಂತ್ರ - Santan Gopal Mantra

ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ - Gayatri Mantra

ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ - Gayatri Mantra

ಹನುಮನ ಮಂತ್ರ - Hanuman Mantra

ಹನುಮನ ಮಂತ್ರ - Hanuman Mantra

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರ - Lakshmi Mantra

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರ - Lakshmi Mantra

ಬಗ್ಲಾಮುಖಿ ಮಂತ್ರ - Baglamukhi mantra

ಬಗ್ಲಾಮುಖಿ ಮಂತ್ರ - Baglamukhi mantra

ನವಗ್ರಹ ಮಂತ್ರ - Navagraha Mantra

ನವಗ್ರಹ ಮಂತ್ರ - Navagraha Mantra

ಸರಸ್ವತಿ ಮಂತ್ರ - Saraswati mantra

ಸರಸ್ವತಿ ಮಂತ್ರ - Saraswati mantra

ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರ - Surya Mantra

ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರ - Surya Mantra

ವಾಸ್ತು ಮಂತ್ರ - Vastu Mantra

ವಾಸ್ತು ಮಂತ್ರ - Vastu Mantra

ಮಂಗಳ ಮಂತ್ರ - Mangal Mantra

ಮಂಗಳ ಮಂತ್ರ - Mangal Mantra

ಚಂದ್ರ ಮಂತ್ರ - Chandra Mantra

ಚಂದ್ರ ಮಂತ್ರ - Chandra Mantra

ಬುಧ ಮಂತ್ರ - Budh Mantra

ಬುಧ ಮಂತ್ರ - Budh Mantra

ಗುರು ಮಂತ್ರ - Brihaspati Mantra

ಗುರು ಮಂತ್ರ - Brihaspati Mantra

ಶುಕ್ರ ಮಂತ್ರ - Shukra Mantra

ಶುಕ್ರ ಮಂತ್ರ - Shukra Mantra

ಶನಿ ಮಂತ್ರ - Shani Mantra

ಶನಿ ಮಂತ್ರ - Shani Mantra

ರಾಹು ಮಂತ್ರ - Rahu Mantra

ರಾಹು ಮಂತ್ರ - Rahu Mantra

ಕೇತು ಮಂತ್ರ - Ketu Mantra

ಕೇತು ಮಂತ್ರ - Ketu Mantra

ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮಂತ್ರ - Pregnancy Mantra

ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮಂತ್ರ - Pregnancy Mantra

ಗೃಹ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ - Griha Shanti Mantra

ಗೃಹ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ - Griha Shanti Mantra

ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರ - Ganesh Mantra

ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರ - Ganesh Mantra

ರಾಶಿ ಮಂತ್ರ - Rashi Mantra

ರಾಶಿ ಮಂತ್ರ - Rashi Mantra

ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ - Krishna Mantra

ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ - Krishna Mantra

ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ವಿವರವಾದ ಮುನ್ನೋಟಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಅಥವಾ ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ.

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ 2023 ಆಸ್ಟ್ರೋಟಾಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. (Formerly Codeyeti Software Solutions Pvt. Ltd.) ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ